wz
hlavná triedy príklady na odovzdanie linky kontakt

Príklady na odovzadnie

Pr. 1
    Máme 3 nádoby. Prvá má obsah 8 litrov a je po okraj naplnená vodou. Druhá má 5 litrov, tretia 3 litre. Druhá a tretia nádoba sú prázdne. Vhodným prelievaním vody máme dosiahnuť aby aj v prvej aj v druhej nádobe boli štyri litre vody.

Odovzdať najneskôr do 4.10.2013

Pr. 2
    Pastier pásol ovce. Pocestný, ktorý išiel okolo, opýtal sa ho koľko má oviec. Pastier odpovedal:
- Keby som ich postavil do dvojradu, trojradu, štvorradu, päťradu a šesťradu, zostala by mi vždy jedna ovca. Ak ich postavím do sedemradu, bude ich práve.
Z toho mal pocestný zistiť koľko mal pastier oviec.

Odovzdať najneskôr do 30.10.2013

 

Pr. 3
     Do štvorca, ktorý je rozdelený na 16 rovnakých polí, vpíšte štyri  rovnaké písmená tak, aby vo vodorovnom rade, v zvislom rade  i na každej  z dvoch uhlopriečok veľkého štvorca bolo len jedno písmeno.
Koľko má riešení táto úloha?
Pomôcka: Jedno z riešení je na obrázku:

         a

 

 

 

 

 

         a

 

 

 

 

         a

 

         a

 

 


POZOR - V KAŽDOM RIADKU A STĹPCI A AJ NA KAŽDEJ UHLOPRIEČKE MÁ BYŤ PRÁVE JEDNO PÍSMENO.
Odovzdať najneskôr do 20.12.2013

Pr. 3
       
Pozemok na obr
ázku je potrebné rozdeliť na 8 stavebných parciel tak, aby mali rovnaký tvar a veľkosť a zároveň aby sa na každej dal postaviť dom s výhľadom.

                                                       

Odovzdať najneskôr do 28.2.2014

(späť na hlavnú)