wz
hlavná triedy príklady na odovzdanie linky kontakt

2.N

Vzorová písomka pre 2.N

1.       Z mesta A do mesta B vedú 4 cesty, z mesta B do mesta C vedie 5 ciest. Určte počet všetkých ciest, z mesta A do mesta C tak, aby ste precádzali cez mesto B.                             [ 4.5 = 20 ]           1b

2.       Koľko 3 ciferných čísel možno utvoriť z čísel 5,6,7,8,9 tak:

a)      Že sa žiadna cifra neopakuje                                                                    [ 5.4.3 = 120 ]     1b

b)      Že sa cifry môžu opakovať                                                                         [  5.5.5 = 125 ]    1b

3.       V obchode majú 10 rôznych druhov farieb, máte vybrať 3 tak aby sa farby neopakovali. Koľko máte možností?                                                                                                                  [ (10.9.8):6 = 120 ]           1b

 

(späť na hlavnú)