wz
hlavná triedy príklady na odovzdanie linky kontakt

2.A

Vzorová štvrťročná písomka pre 2.A

1.       Určte D(f) a H(f) funkcie f zadanej tabuľkou a nakreslite graf                                   1b

x

1

3

5

7

9

11

y

4

3

2

2

2

1

2.       Určte definičný obor funkcie                                                                            1b

3.       Nakreslite graf funkcie                                                                              1b

4.       Určte hodnotu funkcie   v bodoch                                                                  1b
   x = -3; x = 0,5

5.       Nech funkcia                                                                            6b(1+1+1+2+1)

a.       Určte tvar funkcie                                                                                                                    1b

b.      Určte vrchol funkcie                                                                                                                1b

c.       Určte priesečník s osou y                                                                                                      1b

d.      Určte priesečníky s osou x                                                                                                    2b

e.      Nakreslite graf                                                                                                                          1b

(späť na hlavnú))